Bodø sentrum sperret av – fare for liv og helse ved å bevege seg utendørs