Mange skademeldinger etter Ingunn – men ikke så mange som fryktet