Brødrepar kan bli ordfører og varaordfører i Ullensaker