Fraråder bading i sjøen i Oslo etter utslipp av urenset avløpsvann