Lederen i Representantenes hus: – Skandaløs maktmisbruk av statsadvokaten

foto