Plakater av overgrepstiltalte i Bergen – anmeldes av forsvarer

foto