Equinor har bedt om inspeksjon av gassrørledning

foto