NRK: Skipstunnel på Stad og flyplass i Bodø får midler i statsbudsjettet

foto