Nødtjeneste: Tyskere bør forberede seg på strømstans