Tyske folkevalgte skal orienteres om kupplanene

foto