Yopokki riskaker trekkes tilbake på grunn av manglende merking

foto