Sp-topp i Trøndelag vil åpne for samarbeid med Høyre nasjonalt