Riksadvokaten: Et uavhengig utvalg bør granske Baneheia-saken