Folk må regne med høye strømpriser i hele desember

foto