Kronprinsessen måtte avbryte offisielt besøk grunnet helsen

foto