Tyske atomkraftverk fortsetter driften fram til april

foto