Stort underskudd for sanitetskvinnene – flere organisasjoner sliter