Næringsministeren ber Statkraft sørge for å være konkurransedyktige på fastprisavtaler

foto