Bufdir: Mindre endringer i godkjente vigselsritualer gjør ikke ekteskap ugyldige