Italia kutter i ordninger som skal bekjempe fattigdom

foto