Kong Harald overrakte Kreftforeningens forskningspris

foto