Regjeringen vil ha utbytteforbud for bedrifter som får strømstøtte