Svensk politi skjøt tre personer på seks timer

foto