Fagfolk vil ha lovfestet plikt til å sørge for at barn får helsekontroll