Svak oppgang på Oslo Børs på ukens siste handelsdag