Laveste skadetall i bygg- og anleggsbransjen siden 2014

foto