Stortingsrepresentanter bedt om å sjekke egen pendlerbolig-praksis