Nye regler for kvotehandel vedtatt på klimatoppmøtet i Glasgow