Vegvesenet undersøker om økt fart er årsaken til økningen i dødsulykker

foto