Kraftig regnvær har ført til kloakkutslipp ved britiske strender