Russiske gruveselskap på Svalbard fikk sanksjonsunntak

foto