MDG: Lakseskatten må brukes til å løse oppdrettsnæringens miljø- og dyrevelferdsproblemer

foto