Støre: Kan ikke lukke døra for noen av energiløsningene EU drøfter nå

foto