Nygård vil ikke gripe inn mot tog-oppsplitting på Østlandet

foto