Norwegian fløy 2,1 millioner passasjerer i oktober