Flere toppgevinster igjen i pantelotteriet – venter fire millionærer før måneden er omme