Felling av villgeiter i Sogn tas opp i Stortinget

foto