En sykepleier har råd til 1 av 100 boliger i Oslo

foto