Kraftig kostnadsvekst i norsk toppfotball – flere klubber i rød sone

foto