Barnevernstjenesten i Stavanger kommune har brutt barnevernsloven