15.000 dyr innestengt på australsk lastebåt etter avbrutt seilas i Rødehavet