Eksplosjon i Stockholm kobles til drap og skytinger