Nav beklager til de pårørende etter at Marianne Amundsen ble drept på jobb

foto