Rapport: Verdien av norsk fisk har økt 60 prosent på 20 år

foto