Stortingspresidenten om henleggelsen av pendlerboligsaken: Godt beskjeden kom før jul

foto