Politiet: – Må sannsynligvis redusere antall stillinger og aktivitet