Syria lar FN frakte nødhjelp over grensekryssinger i tre måneder til

foto