Offshore Norge spår tre år med høyt investeringsnivå på sokkelen

foto