Første krigsforbryterdom etter Kosovo-krigen: Salih Mustafa dømt til 26 års fengsel

foto