Tyfon har truffet storby i Kina – over en million er evakuert